Trekai

Foretrekkes ofte der vær- og bølge-forhold tillater det.

Glir lett inn i miljøer, og skaper en intim- og lun kombinasjon mot gangveier, trappearrangementer og evt. sjøhus/naust.

trekai1

Naust

Når kai er på plass oppstår ofte gjerne behovet for - og ønsket om - naust/sjøhus.

Noen velger å anlegge kai med klare planer og tilrettelegging for et neste byggetrinn.

Andre ser fordelen - og gevinsten - i å få det gjort mens vi likevel er igang.

Det kan vises til flere komplette anlegg, fra under havflaten og opp til mønet, signert Transvik Strandlinje-entreprenør.

naust

Molo

Befriende strandlinjer med litt avstand og utsikt over til andre siden er ofte værutsatte.

Riktig anlagt og solid molobygging temmer naturkrefter og skaper trygge havneforhold. Dermed omskapes det som før var fjord|/sund-idyll til perler som får folk til å stoppe opp.

Et typisk oppdrag som vi utfører for «gode naboer som går sammen».

302

Betongkai

Strandlinjene på Vestlandets kyst og fjordarmer ligger ofte utsatt til for drag og dønning, kombinert med årstidenes skiftende vannstander.

Da er velfundamenterte betongkaier langt å foretrekke.

Betongkaier kan også utmerket godt «dempes» og miljøtilpasses i kreative kombinasjoner med treverk.

trekai2