Transvik Strandlinje-entreprenør (15 års erfaring i kaibygging) har ett overordentlig mål:

Fornøyde kunder - på alle måter.

Metoden er enkel og rett frem: Nøye planlagt - og avtalt - anleggstart. Solid arbeid.

Raskest mulig ferdig produkt.

3
2