Velkommen til Transvik AS

Med vår nytilpassede                           TRANSPORT OG ARBEIDSLEKTER kan vi påta oss flere oppdrag enn før.

Arbeidslekteren er STOR nok til å ta omfangsrike og krevende industri-oppdrag.

LETTFLYTENDE nok for å komme til hvor som helst (dybdegående 50cm!!)

EFFEKTIV nok til at vi også kan tilby mindre oppdrag til

MEGET KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

Vi driver med KAI BYGGING i BETONG, NATURSTEIN, PELING jernbane skinner eller IMPR. TRE

Fra MOLO, NAUST til FLYTEBRYGGER.

Vi utfører også SJØTRANSPORT, GRAVING og SPRENGNING.

feather2
feather102
stormforside05

Ved hjelp av egen slepebåt tar vi hele arbeidsplassen med oss.      

Lekteren: L 23 m. B 6 m. Lastekapasitet: 50 Tonn                            

Laste/losse-radius: 10 m. Undervannsgraving: 5 m